NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A szervező

 1. A nyereményjáték szervezője a Reckitt Benckiser Kft., amelynek a bejegyzett székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
 2. A nyereményjátékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy felügyeli a Facebook és a Surveymonkey.com. A játékos kizárólag a Durex számára adja meg az adatait, nem harmadik félnek. A megadott információkat az alább említett adatvédelmi szabályzat szerint használjuk fel.

A nyereményjáték menete

 1. A nyereményjátékban való részvétel díjtalan és a vásárlás nem feltétele a részvételnek.
 2. A nyereményjáték 2016. augusztus 11-től augusztus 17-ig tart.
 3. A nyereményjáték kérdőíve a surveymonkey.com által működtetett oldalon található.
 4. A nyereményjáték feltétele a kérdőív kitöltése. A résztvevő akkor vesz részt a nyereményjátékban, amikor elküldi a szervezőnek a saját e-mail címét, nevét és az ország nevét, ahol él. Ezeket az adatokat a kérdőív utolsó előtti oldalán található szövegmezőben kell megadni.
 5. A kérdőív a Durex Facebook oldalán található hirdetésben lévő inken keresztül érhető el.
 6. A nyereményjátékban kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.
 7. A Játékos által elküldött tartalommal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai, vagy egyéb problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Nyeremény és játékszabály

 1. A kampánynak kizárólag két nyertese lesz országonként: a kérdőívet kitöltő és az e-mail címét, nevét és országát megadó 100. és 200. versenyző.
 2. A nyerteseket 2016. szeptember 14-én értesítjük azon az e-mail címen, amelyen keresztül beneveztek a nyereményjátékra.
 3. Ha a nyertes nem válaszol erre az e-mailre, a nyeremény a szervezőt illeti meg.
 4. A nyeremény 100 darab (10 nagy csomag) Durex Invisible óvszer nyertesenként (5 nagy csomag Invisible Extra Thin Extra Sensitive óvszer és 5 nagy csomag Invisible Extra Thin Extra Lubricated óvszer).
 5. A nyeremény nem váltható át készpénzre. A nyeremény nem átruházható. 
 6. A nyeremény nem hajtható be bírósági eljárás keretében, mivel a nyertesnek nincs jogszerű igénye a nyereményre.

A szervező jogai és kötelezettségei

 1. A Játékban való részvétellel a Játékos automatikusan kijelenti, hogy részt akar venni a Nyereményjátékban, és a jelen Játékszabályzat (”Játékszabály”) feltételeit elfogadja.
 2. A szervező fenntartja a nyereményjáték és a jelen felhasználási feltételek visszavonásának és módosításának a jogát előzetes értesítés nélkül katasztrófa, háború, polgári vagy katonai zavargások esetén vagy ha bármilyen tényleges vagy várható módon bármilyen vonatkozó jogszabály vagy rendelet megsértésre kerül, vagy bármilyen, a szervezőnek fel nem róható okból. A nyereményjáték bármiféle változtatásáról a szervező a lehető leghamarabb értesíti a versenyzőket.
 3. Amennyiben a szervező gyanítja, hogy valamelyik versenyző csal, megszegi az emberi jogokat, vulgarizálja vagy megszegi a nyereményjáték jogait, a versenyző letiltásra kerül és tevékénységét töröljük, a Facebook hirdetés alatti válaszokat is beleértve.
 4. A szervező jogában áll, hogy kizárja a Játékból azt a Játékost, aki egy esetlegesen felmerülő programhibát, vagy hiányosságot kihasznál a saját esélyeinek növelése érdekében. Ezek közé tartozik a felhasználási feltételek megváltoztatása, a felhasználók részvételének a megakadályozása vagy egy potenciális nyertes érvénytelenítése is.
 5. Továbbá, a szervező nem felelős a nyereményjátékhoz kapcsolódó bármely harmadik fél által a benevezők számára nyújtott pontatlan nyeremény információkért.
 6. A Játékban való részvétel jogi úton nem követelhető, a Szervező a nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
 7. A Szervező a Játék időtartama alatt is fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, valamint nyereményei megváltoztatásának jogát.

Adatvédelmi Szabályzat

 1. A nyereményjátékra történő benevezéssel a benevező személy önmagára nézve kötelezőként elfogadja a jelen felhasználási feltételeket.
 2. A szükséges személyes adatok megadásával a versenyző részt vesz a nyereményjátékban és hozzájárul ahhoz, hogy a szervező fenntartsa a jogot az összes vagy bármely személyes adata felhasználására további jutalom és hozzájárulás nélkül saját marketing tevékenységeire (direkt marketing), a szervező saját termékeinek, levélen vagy elektronikus úton nyújtott ajánlatainak a terjesztésére. Ebben az esetben ez az e-mail címet, a nevet és az országot foglalja magába.
 3. Beleegyezésével a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a szervező az adott válaszokat (a személyes adatok kivételével) kizárólag összesített formában (kumulált információ a név, e-mail cím és ország említése nélkül) felhasználja a kapcsolódó kampány digitális marketing tevékenységeire.
 4. A versenyzőnek jogában áll, hogy visszavonja személyes adatait a szervező felhasználása alól. A versenyző törvény adta joga felkérni a szervezőt, hogy díjmentesen törölje az összes rá vonatkozó információt. A versenyző ezt a következő e-mail címen kérheti: consumers_HU@rb.com
 5. A Játékosok adatainak kezelése digitális formában történik Az adatok biztonságáról a szervező gondoskodik.
 6. Ha a versenyző gyanítja, hogy a szervező megszegi a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat, a Játékos panasszal élhet az alábbi hatóságnál: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu

 

Budapest, 2016. Augusztus 11.